Het bestuur wil graag leden en andere belangstellenden uitnodigen om samen na te denken over hoe we een aantrekkelijke vereniging blijven, maar ook hoe we nieuwe leden kunnen werven. Iedereen ervaart VZOD op zijn eigen manier en daar willen wij graag van leren.

Op woensdag 31 januari a.s. willen we een brainstormavond houden waarin ieders suggesties aan bod kunnen komen. We starten om 20.00 uur in de eigen kantine aan de Wim Kandreef.
Alle ideeën, tips en suggesties zullen serieus genomen worden door het bestuur; afhankelijk van kwantiteit en inhoud kan bijvoorbeeld een werkgroep samengesteld worden die zich focust op deze onderwerpen. Maar daar kunnen we nog niet op vooruitlopen, daarover worden jullie uiteraard op de hoogte gehouden. Kun je niet deze avond, maar heb je wel ideeën? Dan mag je deze ook persoonlijk of per mail bij een bestuurslid doorgeven.  We hopen dat velen van jullie meepraten op 31 januari a.s.
Bestuur VZOD