Het is je vast niet ontgaan: op 25 mei a.s. wordt de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Ook voor sportverenigingen en dus ook VZOD geldt deze wet. De gemeente Aalsmeer heeft voor alle sportverenigingen een twee avonden durende training opgezet, waar ook VZOD aan deel heeft genomen. We zijn dus nu op de hoogte van wat moet en (niet) mag. Een eerste stap is in kaart brengen van welke gegevens er allemaal in omloop zijn binnen VZOD en hoe we hier mee om gaan. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Op 4 juni a.s. komt een afvaardiging van diverse commissies bijéén om dit te inventariseren. Daarna zal e.e.a. in een privacy-policy worden opgenomen. Daarop vooruitlopend heeft Mediazaken al een privacyverklaring ten aanzien van het gebruik van de website opgesteld. Deze is in de banner te vinden onder aan de homepage. Bij een eerste bezoek moet een bezoeker akkoord gaan met deze verklaring. Heb je nog vragen over de AVG en hoe VZOD omgaat met jouw gegevens, stel deze dan aan het bestuur (via secretariaat@vzod.nl). Uiteraard houden we jullie op de hoogte.