Het is ontzettend jammer dat we als gevolg van het coronavirus en de daarmee samenhangende maatregelen als vereniging niet kunnen bieden, wat we gewoonlijk leveren. Wedstrijden en andere activiteiten kunnen niet doorgaan. Trainingen komen nu pas langzaam op gang. We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat dit betekent voor de inning van de contributie.

Voor ons als vereniging is het van groot belang dat we – ook na deze periode – als financieel gezonde vereniging verder kunnen. Vaste lasten lopen gewoon door, maar inkomsten vallen weg, met name bij de kantine. De overheid biedt steun in de vorm van een aantal regelingen, maar dit compenseert maar een klein deel van onze lasten. Voor wat betreft contributie volgen we het beleid van de KNKV om dit te blijven incasseren, en zo de voortgang van de vereniging te kunnen garanderen.

Mocht dit voor u in de huidige situatie problemen geven als gevolg van de crisis, stuurt u dan alstublieft een persoonlijk bericht naar penningmeester@vzod.nl. Dan kijken we samen naar een passende oplossing.

We vertrouwen op en bedanken jullie voor jullie begrip!