Op 31 januari jl. is er hard gewerkt tijdens een brainstormavond over de thema’s Ledenwerving en Ledenbehoud.  Aan de hand van een aantal vragen is er nagedacht over ‘waar bevindt de  doelgroep zich’ als het over ledenwerving gaat, maar dan ook ‘welke acties sluiten aan bij deze doelgroep’. Ook hebben we gebrainstormd over waarom leden de vereniging verlaten en hoe we dit kunnen voorkomen, wat vinden zij belangrijk?

Er zijn veel en verrassende suggesties gedaan om aan de slag te gaan, zoals een korfbalstratentoernooi, flyeren bij het afzwemmen in De Waterlelie,
een jeu-de-boulesbaan aanleggen. En dit is nog maar een kleine greep. In de komende tijd zal een werkgroep gevormd worden die al deze ideeën gaat beoordelen op haalbaarheid en effectiviteit. Daaruit zal een voorstel gedaan worden naar de vereniging hoe dit in praktijk te brengen. We hopen daar tijdens de komende JAL in oktober al iets over te vertellen. 

Lijkt het je leuk om hier in mee te denken, laat dit dan weten bij Anja Vermeulen. En benadert zij je, ga dan het gesprek aan. Samen komen we van creatieve ideeën tot enthousiaste ledenwerfactiviteiten!