Het bestuur van VZOD heeft een bijzondere ledenvergadering uitgeschreven. Op dinsdag 28 september zal om 20:00 uur de ledenraadpleging starten met als onderwerp de uitbreidingsplannen van Kinderhof-VZOD. In de algemene ledenvergadering is afgesproken dat Kinderhof een concreet plan zou neerleggen waarna VZOD de leden de kans zou geven om deze plannen te beoordelen. Dit plan ligt nu klaar en door middel van stemmen zal de vereniging gevraagd worden al dan niet akkoord te gaan. Alle leden boven de 18 jaar zijn in deze stemgerechtigd. Naast de plannen van Kinderhof wil het bestuur ook uw mening weten over het voorgenomen plan om het terras uit te breiden naar de zijkant van de kantine. Beide plannen zullen uitgebreid worden toegelicht.