Tijdens een druk bezochte bijzondere Ledenveragadering is door de commissie ‘Zonnepanelen’ uitgebreid uitleg gegeven over het voorgenomen besluit om over te gaan tot aanschaf en installatie van 84 zonnepanelen. De investering wordt gedaan vanuit de algemene middelen en, gerekend met de meest voorzichtige scenario’s, terugverdiend in ca. 11 jaar, waarna er met de panelen geld verdiend zal gaan worden.

De vergadering heeft unaniem ingestemd met dit voorstel zodat de uitvoering van het plan al in juni kan worden gerealiseerd.

Daarnaast heeft de projectleider ‘Vervanging kunstgras’, Marjo Hoek, heldere uitleg gegeven over dit gemeentelijke project. Naast een lesje ‘kunstgras’ heeft zij inzicht gegeven in hetgeen ons de komende 6 weken te wachten staat. Maandag gaat het project van start en hal juli moet ons nieuwe tapijtje klaar liggen voor gebruik.