Enige weken geleden las u in onze media dat het bestuur overweegt de trainingsavond van maandag naar dinsdag te verschuiven. De reden hiervoor is dat zowel trainers als spelers van de selectie hebben aangegeven dat een dag extra rust na de wedstrijd beter is voor het herstel en blessures kan voorkomen. Omdat veel selectiespelers ook training geven aan jeugdteams is de keus voor de hand liggend om als hele vereniging te wisselen van trainingsavond. Daarnaast willen we ook de interactie tussen de teams blijven houden; trainen op verschillende avonden is daarom niet wenselijk.

Daarop is een poll uitgezet voor de (ouders van jeugd)leden om hun meningen te peilen. We willen een dergelijk besluit nemen op basis van de meningen van alle leden. Ook hebben we als bestuur ons oor te luisteren gelegd en het onderwerp ter sprake gebracht in de persoonlijke contacten.

Uit de poll blijkt dat bij de senioren een grote meerderheid voorstander is van trainen op dinsdag. Bij de jeugdleden was dit 50/50. Er zijn enkele jeugdleden die aangeven te moeten stoppen met korfballen. In totaal heeft bijna 50% van de spelende leden (of hun ouders) gereageerd.

Uit de gesprekken blijkt dat dit veel ouders overvalt die daar niet mee gerekend hebben. Ook enkele nieuwe jeugdleden rekenen op de maandag en donderdag als trainingsavonden.Dit hebben we ook zo gecommuniceerd na het laatste schoolkorfbaltoernooi.

Verder blijft het feit dat we met de zaaltrainingen niet kunnen schuiven maar op maandagavond blijven trainen. Dat betekent dat je voor een andere activiteit drie avonden niet beschikbaar bent in een winterseizoen. Aan de andere kant is het ook zo dat er al meerdere teams trainen op dinsdag- en vrijdagavond.

Besloten is daarom om na de zomer nog te starten op de maandagavond voor de buitentrainingen en bij de start van het veldseizoen in maart 2016 over te stappen naar de dinsdagavond. Dat geeft leden en ouders van jeugdleden de tijd om te anticiperen hierop.

We vertrouwen op uw begrip voor dit besluit. We beseffen dat dit individueel gevolgen kan hebben, maar kijkend naar het belang van de vereniging als geheel en samenhangend met de ambitie om het niveau van de hele vereniging naar een hoger peil te brengen, denken we een goed besluit te hebben genomen.

Uiteraard staan de bestuursleden altijd open om het gesprek met u aan te gaan hierover, mocht hier behoefte aan zijn.

Namens het bestuur van VZOD,

Anja Vermeulen