In verband met de weersomstandigheden heeft de (J)TC nadere afspraken gemaakt over hoe te handelen bij slechtweeromstandigheden op zaterdagen. Uitgangspunt is dat het wedstrijdsecretariaat verantwoordelijk is voor de beslissingen daaromtrent en de acties indien besloten wordt niet te rijden. Om het werkbaar te maken als op een zaterdagmorgen de omstandigheden aanleiding geven tot het nemen van dergelijke beslissingen is afgesproken dat de website zal worden gebruikt voor de communicatie. Bij afgelasting zal door de wedstrijdsecretaris (jeugd: 0297-342144/Sen: 0297-340306) via de coaches de belcirkel in gang worden gezet. In alle gevallen zal alle informatie ook in dit artikel worden bijgewerkt. Wacht dus af tot je telefoon krijgt of hou deze site in de gaten.

Help VZOD de winter door; een initiatief van bestuur, (j)TC en VZOD-Online!