Het valt mij en de trainers de laatste tijd op dat er spelers in de senioren zijn die niet of héél laat afmelden voor trainingen en wedstrijden. Daarom willen wij jullie er via deze weg op attenderen dat het de bedoeling is dat je je zo vroeg mogelijk afmeldt voor een training of wedstrijd. Hoe eerder wij weten dat je er niet bent, hoe sneller wij voor vervanging kunnen zorgen. Dit is ook fijner voor je medespelers die reserve moeten zitten en dit nu op het laatste moment te horen krijgen. Neem je verantwoordelijkheid richting de trainers en je medespelers en meldt je tijdig af. Ter herinnering: voor trainingen afmelden bij de trainer en voor wedstrijden bij de trainer en de wedstrijdsecretaris. Groetjes, jullie wedstrijdsecretaris