Woensdag 21 november 2012 zal, tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, voorzitter Sietze Fokkema afstand doen van de voorzittershamer. Hij heeft die hamer 9 jaar mogen vasthouden. Destijds ontving hij deze uit handen van, thans Erevoorzitter, Arie de Vos. Om de continuïteit ten aanzien van het voorzitterschap te waarborgen, zal tijdens de JAL Arie de Vos voorgedragen worden als voorzitter ad interim. Als zijn voordracht wordt geaccepteerd zal hij dezelfde hamer dus weer in handen krijgen. Dit zal dan voor een periode van maximaal 1 jaar zijn. Tijdens de ledenvergadering zal een toelichting gegeven worden op de toekomstige invulling van het voorzitterschap.

Namens het bestuur, Sietze Fokkema

Meer info over de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering lees je hier.