3 januari, Op de nieuwjaarsreceptie van VZOD 1 januari jongstleden werden Ad Verburg en Jannie Bos opgenomen in het korps van leden van verdienste. Ad Verburg kreeg deze titel onder andere vanwege zijn grote bijdrage als bestuurslid PR en sponsoring. Deze bestuursfunctie vervulde hij maar liefst 20 jaar. In deze rol heeft hij een enorme bijdrage geleverd aan de naamsbekendheid van de club. Vele mijlpalen wist hij ook op het gebied van sponsoring te bereiken. Zo was VZOD bijvoorbeeld ooit de eerste korfbalvereniging met een shirtsponsor. Maar ook was hij onlangs nog van grote betekenis bij de totstandkoming van de nieuwe accommodatie van de club.

Foto: links Ad Verburg, rechts Jannie Bos

Jannie Bos heeft als grote verdienste dat zij al sinds 1978 zich inzet voor de traditionele klaverjasavonden. Vele jaren hielp zij haar man Jans bij de organisatie. De klaverjasavond van VZOD groeide uit tot een niet meer weg te denken avondje uit voor vele klaverjassers uit de regio. Ook na het overlijden van haar man ging zij met hulp van haar dochters Diana, Christa en Sandra op dezelfde voet door. Tot op de dag van vandaag weet zij met haar enthousiasme het clubhuis elke maand weer vol te krijgen.

Beide leden kregen van voorzitter Arie de Vos een oorkonde en een bos bloemen overhandigd en mochten daarna van de vele aanwezige leden de felicitaties in ontvangst nemen. Onder het genot van een glas champagne werd geproost op het nieuwe jaar en werden de verwachtingen van de teams uitgewisseld.