Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van VZOD op woensdag 15 juni 2016 zijn Aad Verburg, Diana van der Schilden en Sandra van der Vaart benoemd tot Leden van Verdienste van VZOD. Aad Verburg, die deze avond na 8 jaar tevens afscheid nam als lid van het bestuur werd als Lid van Verdienste benoemd voor haar jarenlange inzet als voorzitter van de commissie Kantine- en accommodatiezaken. Vanuit hier heeft ze altijd de helpende hand geboden in het reilen en zeilen van de kantine, het hart van onze vereniging.

Diana van der Schilden is ook benoemd tot Lid van Verdienste, als blijk van waardering voor haar twintig jaar lange inzet als wedstrijdsecretaris voor de junioren en senioren in de zaalcompetitie.  en de coördinatie van de zaalhuur. Daarnaast heeft ze als lid van de TC mede vorm gegeven aan het technisch beleid en de vereniging op het niveau gebracht waar ze nu staat.

Tot slot is ook Sandra van der Vaart benoemd tot Lid van Verdienste, voor haar jarenlange inzet als wedstrijdsecretaris voor de junioren en senioren tijdens de veldcompetitie. Door haar inzet konden alle teams elke week weer compleet aantreden bij hun verschillende wedstrijden. Samen met Diana neemt zij na dit seizoen afscheid als wedstrijdsecretariaat voor de junioren/senioren. Voor het zaalseizoen zal Tom Teeuwen Diana van der Schilden opvolgen. Voor het veld zijn we nog steeds op zoek naar een vervanger.

Om de drie dames te citeren: “Wij waren zeer verrast en zijn trots om Lid van Verdienste te mogen zijn van zo’n mooie club als VZOD. Dank voor dit grote compliment!”

Nieuw Bestuur

Behalve onze leden van verdienste zijn er tijdens de JAL een aantal nieuwe bestuursleden gepresenteerd. Na 12 jaar zal Melanie van Pelt haar taken als bestuurslid en penningmeester overdragen aan Robert Heil, die in haar plaats zitting gaat nemen in het bestuur. Robert zal in zijn rol als penningmeester bijgestaan worden door Dennis Möhlen.

Na 8 jaar bestuurslid en voorzitter van de commissie Kantine- en accommodatiezaken zal ook Aad Verburg afscheid nemen, zij zal opgevolgd worden door Chantal Honselaar. Tot slot heeft ook Marcel van Soest na 4 jaar afscheid genomen als bestuurslid en voorzitter van de Technische Commissie. Sietze Fokkema zal zijn rol gaan overnemen.

Oud Bestuur

Onder luid applaus hebben de aanwezige leden Chantal, Robert en Sietze benoemd als nieuwe leden van het bestuur. Met deze vernieuwing heeft het bestuur er vertrouwen in de komende jaren verder te bouwen aan onze prachtige vereniging.

Met dank aan Mitchel Musters voor de prachtige foto’s.