De accommodatie commissie (AC) is een commissie die uit ongeveer 4 leden bestaat. Samen zorgen we dat alles op onze accommodatie, in en buiten het clubgebouw, in orde is en blijft. We zorgen ervoor dat alles goed functioneert en (op tijd) onderhoud krijgt of vervangen wordt. Dit doen we ofwel zelf of zorgen dat dit door anderen (deskundigen) wordt gedaan.

Ook organiseren we de klussendag (voorafgaand aan 2e helft veldseizoen – in het voorjaar), zodat alle nodige werkzaamheden ter voorbereiding van de competitie op deze dag worden gedaan.

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?

De AC zal, zodra zich ‘problemen’ voordoen, naar een oplossing moeten zoeken, zodat het reilen en zeilen rondom de korfbalcompetitie doorgang kan blijven vinden. Jij als lid van de AC zal meedenken over mogelijke oplossingen en die ook uitvoeren.

WAT HEB JIJ ERVOOR NODIG?

Enthousiasme, inzet en het leuk vinden met elkaar er voor te zorgen dat alles binnen onze accommodatie goed verloopt en blijft verlopen. Enig technisch gevoel en handigheid worden op prijs gesteld.

HOEVEEL TIJD KOST MIJ DAT?

Tijdens de veldcompetitie kost het slechts een paar uur per week, al varieert dit sterk aan de hand van hoe veel klussen er op dat moment zijn. In de winterperiode, dus tijdens de zaalcompetitie, worden alleen incidenteel wat onderhoudswerkzaamheden verricht waar nodig. Gemiddeld komt de commissie 2 keer jaar bij elkaar om de to-do-list na te gaan en de taken te verdelen.

GEÏNTERESSEERD?

Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail naar vrijwilligers@vzod.nl of neem contact op met Thomas van der Zwaard of één van de commissieleden.