Het doel van de commissie Werving en Promotie is om korfbalvereniging VZOD op een positieve manier onder de aandacht te brengen. En als mensen enthousiast zijn over de sport en de club, dan verwelkomen we ze graag als nieuwe leden!

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?

Als coördinator zorg je er voor dat de door Werving en Promotie georganiseerde activiteiten in gang gezet worden en dat de organisatie goed verloopt. Bestaande activiteiten zijn een welpenochtend, koppelschieten, mixtoernooi, vriendjes en vriendinnetjesdag.

Je stemt zaken af met het bestuur en met andere commissies: mediazaken, kantine, commissie nevenactiviteiten. Je houdt ook de financiën in de gaten. Voor de bestaande activiteiten is een draaiboek beschikbaar. Daarnaast zorg je er voor dat er ook gezocht wordt naar nieuwe manieren om club en sport te promoten.

Je zult wel eens meedraaien bij de uitvoering van een activiteit, of je eigen creativiteit gebruiken bij het de zoektocht naar nieuwe ideeën, maar het is niet de bedoeling dat je dit alleen doet. De taken worden verdeeld over andere leden van Werving en Promotie en andere vrijwilligers.

WAT HEB JIJ ERVOOR NODIG?

Organisatorische en communicatieve vaardigheden.

HOEVEEL TIJD KOST MIJ DAT?

Gemiddeld is het minder dan een uur per week. Ga uit van 6 vergaderingen per jaar, van ongeveer twee uur. En bij de voorbereiding en uitvoering van specifieke activiteiten zal het drukker zijn, afhankelijk van je eigen betrokkenheid twee tot twaalf uur per
activiteit.

GEÏNTERESSEERD?

Stuur een mail naar werving@vzod.nl of neem contact op met Martin Viet,
huidige voorzitter W&P